euportal twitter euportal facebook

Evropska komisija je sprejela skupno metodologijo za merjenje količine zavržene hrane

6.5.2019 – Evropska komisija je sprejela skupno metodologijo za merjenje količine zavržene hrane, ki bo zagotovila usklajeno spremljanje po vsej EU in na vseh stopnjah prehranske verige. Države članice naj bi na podlagi skupne metodologije vzpostavile okvir spremljanja in ga za prvo leto poročanja uporabile leta 2020. Komisiji naj bi prve nove podatke o količini zavržene hrane poslale do sredine leta 2022. Vsako leto se približno 20 % proizvedene hrane v EU izgubi ali zavrže, kar povzroča nesprejemljivo družbeno, okoljsko in gospodarsko škodo. Komisija je v akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo iz decembra 2015 opredelila preprečevanje zavržene hrane kot eno izmed prednostnih področij ukrepanja in enega od desetih kazalnikov za merjenje uspešnosti prehoda na krožno gospodarstvo. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>