euportal twitter euportal facebook

Evropska sredstva za Slovenijo

17.9.2021 – Evropska komisija je danes Sloveniji izplačala prva sredstva za okrevanje v vrednosti 231 milijonov evrov. Predplačila znašajo 13 % nepovratnih sredstev, dodeljenih Sloveniji v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Sredstva bodo namenjena izvajanju ključnih naložb in reform v okviru odobrenega nacionalnega načrta za okrevanje. Nadaljnja izplačila bo Komisija odobrila glede na izvajanje naložb in reform v slovenskem načrtu za okrevanje in odpornost. Sloveniji je v obdobju trajanja načrta skupaj na voljo 2,5 milijarde evrov, od tega 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. Današnje izplačilo sledi nedavnemu uspešnemu začetku najemanja posojil v okviru instrumenta NextGenerationEU. Evropska komisija namerava do konca leta zbrati skupno 80 milijard evrov v obliki obveznic, ki bodo dopolnjene s kratkoročnimi menicami EU, da bi financirala prva izplačila državam članicam v okviru instrumenta NextGenerationEU. Mehanizem za okrevanje in odpornost je osrednji del instrumenta NextGenerationEU, ki zagotavlja 800 milijard evrov (v tekočih cenah) za podporo reformam in naložbam po državah članicah. Slovenski načrt je del odziva EU brez primere na krizo COVID-19, ki podpira zeleni in digitalni prehod ter krepi odpornost in kohezijo naših družb. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>