euportal twitter euportal facebook

Evropske raziskovalne prioritete 2021 – 2027

20.3.2019 – Začasni dogovor o raziskovalnem programu »Obzorje« daje prednost malim in srednje velikim podjetjem, ter razširja tematske raziskave. Pogajalska skupina Evropskega parlamenta se je v torek zvečer dogovorila o delnem, začasnem dogovoru o programu »Horizon Europe« in njegovem posebnem programu s Svetom. Sodelovanje držav nečlanic EU in sinergije z drugimi programi EU bodo sprejete kasneje. Evropski parlament je prednostno obravnaval iskanje uspešnih držav na področju raziskav in inovacij, da bi lahko med seboj bolj sodelovale. Razširjeni program vključuje povečanje podpore malim in srednjim podjetjem, povečanje tematskih raziskav za spopadanje z izzivi in ​​evropsko konkurenčnostjo. Skupno je bilo sprejetih pet področij raziskovanj: prilagajanje podnebnim spremembam, rak, zdravi oceani, podnebno nevtralna in pametna mesta, hrana in zdravje tal, in osem področij partnerstva. »Horizon Europe« (sl.Obzorje) bo uvedel tudi nova področja posredovanja, vključno s podporo za družbene in humanistične vede (SSH), pa tudi ustvarjalne industrije, prek namenske skupine za kulturo, ustvarjalnost in vključujočo družbo. Poleg tega bodo na področju zdravja povezali smeri kot so varnost; digitalne, industrijske in vesoljske raziskave, energijo, podnebje in mobilnost. Naslednje korake v zvezi z začasnim dogovorom bodo zdaj morali sprejeti Odbor Parlamenta za industrijo, raziskave in energetiko, EP na zasedanju in Svet. Ko se bo Svet dogovoril o obsegu celotnega proračuna, se bo naslednji Evropski parlament pogajal o odprtih vprašanjih, povezanih s programom Horizon Europe, z državami članicami. Več: tukaj

Vir: EP Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>