euportal twitter euportal facebook

Evropski načrt za premagovanje raka

4.2.2020 – Evropska komisija ob današnjem svetovnem dnevu boja proti raku začenja vseevropsko javno posvetovanje o evropskem načrtu za premagovanje raka. Posvetovanje je prvi korak v pripravi načrta, ki bo zmanjšal trpljenje, ki ga povzroča rak, ter državam članicam pomagal pri zagotavljanju boljšega nadzora in zdravljenja te bolezni. Rezultati posvetovanja se bodo upoštevali pri pripravi načrta ter pomagali opredeliti ključna področja in prihodnje ukrepe. Evropski načrt za premagovanje raka bo predstavljen še pred koncem tega leta, ukrepi pa bodo predlagani na vseh ključnih fazah bolezni. Preprečevanje je najenostavnejši in najučinkovitejši način za zmanjševanje raka v EU. Med preventivnimi ukrepi bi lahko bili boljši dostop do zdravih prehranjevalnih navad in povečanje precepljenosti, ukrepi za zmanjšanje okoljskih dejavnikov tveganja, kot sta onesnaženost in izpostavljenost kemikalijam, ter raziskave in ozaveščanje.  Ukrepi za povečanje možnosti boljših rezultatov na področju zdravja z zgodnjim odkrivanjem bolezni bi lahko vključevali povečanje pokritosti ciljne populacije s presejalnimi programi, večjo uporabo digitalnih rešitev in tehnično podporo državam članicam. Med ukrepi za izboljšanje rezultatov zdravljenja in oskrbe na področju raka bi lahko bili izboljšanje dostopa do visokokakovostnega zdravljenja in uporabe novih terapij, zagotavljanje razpoložljivosti in cenovne dostopnosti osnovnih zdravil ter inovacije in raziskave. Ukrepi za zagotavljanje najboljše možne kakovosti življenja za obolele, preživele in oskrbovalce pa bi lahko vključevali ukrepe za lažjo vrnitev na trg dela, preprečevanje diskriminacije, zagotavljanje paliativne oskrbe in prenos dobrih praks.

V Evropski uniji za rakom vsako leto zboli 3,5 milijona ljudi, vsakih devet sekund pa je diagnosticiran nov primer raka. Za srčno-žilnimi boleznimi je rak drugi najpogostejši vzrok smrti. Močno obremenjuje zdravstvene in socialne sisteme, povzroča pritisk na javne proračune ter ima negativne posledice za produktivnost, gospodarsko rast in zdravje delovne sile v EU. Je kompleksna bolezen, ki jo povzroča kombinacija različnih dejavnikov, kot so genska predispozicija, vplivi okolja ali življenjskega sloga in povzročitelji okužb. Do leta 2035 bi se število rakavih obolenj lahko podvojilo in brez ukrepanja bi rak lahko postal glavni vzrok smrti v Uniji. Vendar je 40 % vseh primerov raka mogoče preprečiti, če se upoštevajo priporočila za zmanjšanje tveganja iz Evropskega kodeksa proti raku. Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>