euportal twitter euportal facebook

Evropski obrambni sklad

Evropska komisija je 30. novembra 2016 predstavila evropski obrambni akcijski načrt. Ta zajema ustanovitev evropskega obrambnega sklada ter druge ukrepe za učinkovitejšo porabo sredstev držav EU za skupne obrambne zmogljivosti, večjo varnost evropskih državljanov ter konkurenčnejšo in inovativnejšo industrijsko bazo.

Komisija predlaga ustanovitev evropskega obrambnega sklada, ki bo podprl naložbe v skupne raziskave in skupni razvoj obrambne opreme in tehnologij. Sestavljala ga bosta “raziskovalni” in “zmogljivostni” del. Raziskovalni del bo financiral skupne raziskave inovativnih obrambnih tehnologij. Komisija je zanj že ponudila 25 milijonov evrov, do konca leta 2020 pa bi lahko bilo zanj dodeljenih 90 milijonov evrov. Zmogljivostni del bo sodelujočim državam omogočil, da določeno opremo nabavijo skupaj in si tako znižajo stroške. Ta del sklada naj bi mobiliziral približno 5 milijard evrov letno. Poleg tega Komisija predlaga spodbujanje naložb v mala in srednje velika podjetja, zagonska podjetja, podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo in druge dobavitelje v obrambni industriji. Komisija bo podpirala prizadevanja EIB za izboljšanje dostopa členov obrambne dobavne verige do financiranja ter spodbujala sofinanciranje projektov produktivnih naložb s strani EU in posodobitev obrambnih dobavnih verig. Prav tako si bo prizadevala krepiti enotni trg za obrambo. Izboljšala bo pogoje za odprt in konkurenčen obrambni trg v Evropi, da bi okrepila čezmejno poslovanje in državam EU omogočila ugodnejše javno naročanje. Med drugim bo spodbujala razvoj industrijskih standardov in se zavzemala za to, da bodo sektorske politike podpirale skupne varnostne in obrambne prioritete, kot so vesoljski programi EU.

Evropa kot skupnost je po porabi za vojaške namene druga na svetu takoj za ZDA. Medtem ko nekateri globalni akterji, denimo Kitajska, Rusija in Saudova Arabija, krepijo svoje obrambne sektorje, države EU zmanjšujejo porabo za obrambo. Težava Evrope je neučinkovita poraba zaradi podvajanj, pomanjkanja sodelovanja, tehnoloških vrzeli in neučinkovite ekonomije obsega za industrijo in proizvodnjo. Približno 80 % obrambnih naročil poteka na zgolj nacionalni ravni, kar povzroča drago podvajanje vojaških zmogljivosti. Ocenjuje se, da pomanjkanje sodelovanja med državami članicami na področju obrambe in varnosti letno stane od 25 do 100 milijard evrov. Evropska obrambna industrija letno ustvari za 100 milijard evrov prihodkov, posredno in neposredno pa zaposluje 1,4 milijona visoko usposobljenih ljudi. Nevlaganje Evrope v obrambo lahko oslabi njeno obrambno industrijo in sposobnost zagotavljanja varnosti.

defense plan

Več : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_sl.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>