euportal twitter euportal facebook

Evropski standardi brezplačni za medicinsko opremo

23.3.2020 – Na podlagi nujnega poziva Komisije sta se Evropski odbor za standardizacijo (CEN) in Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC) v sodelovanju z vsemi svojimi člani dogovorila, da bosta nemudoma in brezplačno dala na voljo določene evropske standarde za nekatere medicinske pripomočke in osebno varovalno opremo. Ta ukrep bo podjetjem iz EU in tretjih držav, ki so pripravljeni proizvajati te izdelke, pomagal hitreje zagnati  proizvodnjo izdelkov in pošiljati izdelke na notranji trg, obenem pa bo zagotovil visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti. Sporazum učinkuje takoj. Gre za 11 standardov CEN ter potencialno 3 dodatne standarde, ki so bili razviti skupaj z ISO, nanašajo pa se na običajne zaščitne maske, medicinske rokavice in zaščitna oblačila. Brezplačni dostop do teh evropskih standardov bo precej olajšal proizvodnjo in dostop na trg za podjetja iz EU, pa tudi tretjih držav, ki prilagajajo svoje proizvodne linije, da bi hitro izdelovala ključno medicinsko in zaščitno opremo. Običajno je treba standarde kupiti in uporabljati v skladu s pravili o intelektualni lastnini, saj nosijo zaščito organizacij, ki so standarde razvile. Začasno odstopanje od tega poslovnega modela je močan izraz evropskega odziva, ki temelji na družbeni odgovornosti in solidarnosti, za hitro in skupno reševanje problema pomanjkanja zaščitne opreme ob izbruhu epidemije Covid-19. Več:here

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>