euportal twitter euportal facebook

Evropsko javno tožilstvo

8.6.2017-Danes so ministri za pravosodje 20 držav članic, tudi Slovenije, dosegli politični dogovor o vzpostavitvi novega Evropskega javnega tožilstva v okviru okrepljenega sodelovanja. Vzpostavitev mora zdaj odobriti še Evropski parlament. Neodvisni evropski javni tožilec bo z začetkom delovanja dobil pooblastila za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, ki škodijo proračunu EU, kot so korupcija in goljufije v zvezi s sredstvi EU ali čezmejne goljufije na področju DDV. Tožilstvo bo močen, neodvisen in učinkovit organ, specializiran za boj proti finančnemu kriminalu po vsej EU. Več: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1550_sl.htm

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>