euportal twitter euportal facebook

Evropsko poročilo o digitalnem napredku

16.5.2017 – Nedavno objavljeno Poročilo o digitalnem napredku Evrope kaže, da je Slovenija v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017 (DESI) napredovala na 17. mesto in spada v skupino srednje uspešnih držav.

Slovenija je dosegla znaten napredek pri vključevanju digitalnih tehnologij v podjetjih, s čimer se je umestila nad povprečje EU. Izboljšala so se digitalna znanja in spretnosti, Slovenke in Slovenci pa se ukvarjajo z različnimi spletnimi dejavnostmi. Vendar pa na področju povezljivosti država ostaja pod povprečjem EU, kar je posledica počasnega prehoda na uporabo hitre in mobilne širokopasovne povezave. Javne e-storitve se zaradi prizadevanj za odprtost podatkov izboljšujejo, vendar jih uporablja le 22 % državljanov z dostopom do spleta. Slovenija se tako na tem področju uvršča na 22. mesto med državami članicami.

Evropska komisija vsako leto objavi podatke o napredku, ki so ga države članice EU dosegle pri digitalizaciji. Poročilo združuje kvantitativne podatke iz indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) s kvalitativnimi informacijami o politikah posamezne države. Več o Sloveniji. Več : Celotno poročilo

Source: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>