euportal twitter euportal facebook

Evropsko zavezništvo za surovine

28.10.2020 – Danes bo začelo delovati evropsko zavezništvo za surovine, ki bo povezalo industrijske akterje, države članice in civilno družbo ter tako okrepilo odpornost in strateško avtonomnost EU v vrednostni verigi redkih zemeljskih elementov in magnetov. Namen zavezništva je opredeliti ovire, priložnosti in naložbene možnosti na vseh stopnjah vrednostne verige surovin, od rudarjenja do predelave odpadkov, hkrati pa obravnavati trajnostne in družbene učinke.Zavezništvo za surovine je v letos objavljeni industrijski strategiji opredeljeno kot prvi ukrep akcijskega načrta o kritičnih surovinah. Člani zavezništva si bodo prizadevali za povečanje gospodarske odpornosti Evrope z diverzifikacijo dobavnih verig, ustvarjanjem delovnih mest, privabljanjem naložb, usposabljanjem mladih talentov in na splošno za boljši okvir za surovine in krožno gospodarstvo na svetu.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>