euportal twitter euportal facebook

Falsified medicines: new rules to enhance patients’ safety

11.2.2019 – Od sobote, 9. februarja 2019, se uporabljajo nova pravila o zaščitnih elementih za zdravila na recept, ki se prodajajo v EU. Odslej bo morala industrija na škatlo zdravil na recept namestiti dvodimenzionalno črtno kodo in pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo. Lekarne, tudi spletne, in bolnišnice bodo morale preveriti avtentičnost zdravil, preden jih izdajo pacientom. Nova pravila so še zadnji korak pri izvajanju direktive o ponarejenih zdravilih, ki je bila sprejeta leta 2011 in je namenjena zagotavljanju varnosti in kakovosti zdravil, ki se prodajajo v EU. Na trgu EU se pojavljajo tudi ponarejena zdravila, ki lahko vsebujejo sestavine slabe kakovosti ali v napačnih odmerkih, kar lahko pomeni veliko tveganje za zdravje. Ponarejena zdravila je težko izslediti. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je ponarejeno vsako deseto zdravilo v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. Skupni delež ponarejenih zdravil v EU je po ocenah veliko manjši. Evropska komisija je med letoma 2013 in 2017 prejela 400 obvestil o ponarejenih zdravilih, na mejah EU pa so bili leta 2017 zaseženi ponaredki v vrednosti skoraj 7 milijonov evrov. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>