euportal twitter euportal facebook

Februarski sveženj kršitev

18.2.2021 – Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij in je  zaključila 100 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati. Proti Sloveniji bo začela postopek pred Sodiščem EU zaradi neizpolnjevanja zahtev o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva 91/271/EGS). Države članice morajo zagotoviti, da mestne aglomeracije (manjša in večja mesta, naselja) ustrezno zbirajo in čistijo svojo odpadno vodo ter tako odpravijo ali zmanjšajo vse njene neželene učinke. Aglomeracije Ljubljana, Trbovlje, Kočevje in Loka  ne izpolnjujejo teh zahtev, ker komunalna odpadna voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme, pred odvajanjem ni ustrezno očiščena. Čeprav so slovenski organi predložili podatke o spremljanju, da bi dokazali skladnost z zahtevami direktive, je Komisija na podlagi pomanjkljivosti in vrzeli, ugotovljenih v teh podatkih, sklenila, da organi niso dokazali skladnosti navedenih aglomeracij. Zato bo proti Sloveniji začela navedeni postopek.  Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin in jo pozvala, naj na slovenska območja cestninjenja sprejme ponudnike storitev evropskega elektronskega cestninjenja (EETS) ter tako izpolni obveznosti iz Direktive 2004/52/ES in Odločbe 2009/750/ES. Evropska pravila imajo ključno vlogo pri oblikovanju skupnega trga za storitve EETS v Evropi ter pri vzpostavljanju interoperabilnosti za uporabnike. Določajo sklenitev pogajanj za pogodbo med izvajalci cestninjenja in ponudniki storitev brez odlašanja, da se ponudnikom EETS zagotovi pravičen in nediskriminatoren dostop do trga cestninjenja. Slovenija ima na voljo dva meseca za odgovor, sicer ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje.Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>