euportal twitter euportal facebook

Grčija začenja novo poglavje po zaključku programa za makroekonomsko prilagoditev

20.8. 2018 – Grčija je uspešno zaključila triletni program evropskega mehanizma za stabilnost za makroekonomsko prilagoditev. Uspešen zaključek programa je dokaz prizadevanj grškega prebivalstva, zavezanosti države reformam in solidarnosti njenih evropskih partnerjev.Grčiji so bila v okviru programa za makroekonomsko prilagoditev na podlagi izvedbe obsežnega in dotlej neprimerljivega svežnja reform zagotovljena posojila v višini skupno 61,9 milijarde evrov. Navedeni program se je izvajal na podlagi usklajenega pristopa za odpravo dolgotrajnih in globoko zakoreninjenih strukturnih problemov, ki so prispevali h gospodarski krizi v Grčiji. Zaključek programa pomeni konec enega poglavja in začetek drugega za Grčijo. Še naprej bo treba v celoti obravnavati družbene in gospodarske posledice, ki so zapuščina kriznih let. Zaradi tega bodo morali grški organi ohraniti odgovornost za reforme in zagotoviti njihovo trajno izvajanje v skladu z zavezami, podanimi na srečanju Evroskupine 22. junija 2018. To je ključnega pomena za krepitev tržnega zaupanja in okrevanja gospodarstva Grčije, zlasti v obdobju takoj po programu.

Grčija bo v celoti vključena v okvir evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih in socialnih politik. V obdobju po zaključku programa se bo dokončanje in nadaljnje izvajanje reform, dogovorjenih v okviru programa, spremljalo tudi prek okvira za okrepljeni nadzor. Podporna služba Evropske komisije za strukturne reforme bo grškim organom na njihovo željo še naprej pomagala pri oblikovanju in izvajanju reform za spodbujanje rasti. More: tukaj

Vir: EC Press

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>