euportal twitter euportal facebook

Heroji vsakdana

2.11.2018 – Evropska unija je nedavno začela kampanjo “EU protects” oz. “EU varujemo skupaj”, s katero opozarja na zgodbe posameznikov, ki s svojim delom dnevno skrbijo za zaščito ljudi v Evropi. Veliko se govori o perečih izzivih in nevarnostih, kot so terorizem, trgovina z ljudmi, naravne nesreče ali redke bolezni. Manj pa se govori o ljudeh, ki za te izzive iščejo rešitve. Kampanja “EU protects” opozarja na politike EU za zaščito državljanov in “heroje vsakdana”, ki s svojim delom pripomorejo k temu, da smo vsi bolj varni, najsi gre za pomoč pri požarih, borbo proti organiziranemu kriminalu ali preprečevanje prodaje nevarnih igrač. EU podpira in povezuje mnoge posameznike, ki si prizadevajo zaščititi druge prebivalce, in jim pomaga pri čezmejnem sodelovanju z namenom, da bi bili vsi bolj varni. Več: heroji vsakdana

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>