euportal twitter euportal facebook

Hrvaška se bo vključila v Schengen, ko izpolni vsa merila

27.9.2017-Evropska komisija je danes predstavila ukrepe za ohranitev in okrepitev schengenskega območja. Komisija predlaga posodobitev Zakonika o schengenskih mejah, da bi se bolje odzivali na čedalje večje in trajne resne grožnje za javni red in notranjo varnost. Predlaga tudi strožje zaščitne ukrepe, ki bi zagotovili, da se nadzor na notranjih mejah še naprej uporablja le izjemoma ob kar se da omejenem učinku na prosto gibanje. Komisija je objavila tudi sporočilo o ukrepih, ki so že bili sprejeti kot odziv na varnostne izzive na zunanjih mejah in znotraj schengenskega območja, ter priporočilo za države članice, kako naj bolje uporabljajo sedanja pravila o začasnem mejnem nadzoru, če je to potrebno. Komisija v Zakoniku o schengenskih mejah predlaga podaljšanje obdobja začasne ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah s šestih mesecev na eno leto, pod strogimi pogoji še za dodatni dve leti. Prav tako predlaga strožje postopkovne zaščitne ukrepe, ki od držav zahtevajo obravnavo alternativnih ukrepov ter podrobno oceno tveganja. Ukrepi naj bi se uporabili le v izrednih razmerah in v skrajni sili, hkrati pa bi od držav zahtevali večje sodelovanje s sosedami EU. Komisija tudi poziva države članice EU, da se Bolgarija in Romunija popolnoma vključita v schengensko območje, Hrvaška po postane polnopravna članica, ko bo izpolnila vsa merila. Schengensko območje je največje območje prostega gibanja na svetu. Več kot 400 milijonom državljanov EU in obiskovalcem omogoča, da se v njem prosto gibajo, prav tako pa zagotavlja neoviran pretok blaga in storitev. Schengensko območje je eden od največjih dosežkov evropskega povezovanja, ki ga je treba zavarovati in ohraniti. Schengenska pravila omogočajo ustrezen odziv na izzive. Na podlagi podrobne ocene, ki ga je opravila Komisija, je bil tako ponovno uveden nadzor na notranjih mejah v Avstriji, na Danskem, v Nemčiji ter na Norveškem in Švedskem. Več : tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>