euportal twitter euportal facebook

Hrvaška še ne bo v Šengenu

23.11.2019 – Evropska komisija je objavila poročilo o napredku Hrvaške pri izpolnjevanju pogojev za pridružitev schengenskemu območju. Komisija na podlagi rezultatov postopka schengenskega ocenjevanja, ki se je začel leta 2016, ugotavlja, da je Hrvaška sprejela ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni pogoji za celovito uporabo schengenskih pravil in standardov. Za nadaljnje izpolnjevanje teh pogojev bo morala Hrvaška še naprej izvajati vse tekoče ukrepe, zlasti na področju upravljanja zunanjih meja. Komisija danes prav tako potrjuje, da Hrvaška še naprej izpolnjuje zaveze, ki jih je prevzela v pristopnih pogajanjih in so povezane s schengenskimi pravili. Schengensko območje je največje območje prostega gibanja na svetu, ki vključuje 22 držav EU, tudi Slovenijo, in štiri nečlanice EU (Norveška, Islandija, Švica in Lihtenštajn). Državljanom omogoča prosto gibanje med temi državami brez mejnih kontrol, kar olajšuje čezmejna potovanja, delo in življenje na splošno.Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>