euportal twitter euportal facebook

Inflacija v EU

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat se je inflacija po HICP na letni ravni marca 2017 v območju evra v primerjavi s februarjem zmanjšala z 2,0 % na 1,5 %. V celotni EU pa se je inflacija na letni ravni marca v primerjavi s februarjem zmanjšala z 2,0 % na 1,6 %. V primerjavi s februarjem 2017 se je letna inflacija znižala v sedemnajstih državah članicah, v šestih je ostala nespremenjena, v petih pa se je povečala. V Sloveniji se je letna inflacija marca 2017 v primerjavi z letno inflacijo februarja 2017 zmanjšala z 2,5 % na 2,0 %. Mesečna inflacija marca 2017 je znašala 0,3 %. K letni inflaciji v območju evra so minuli mesec največ prispevali pogonsko gorivo, kurilno olje in zelenjava, k znižanju pa telekomunikacije, paketna potovanja in oblačila. Več : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7990219/2-19042017-AP-EN.pdf/766b58c5-7311-4dda-a5d4-b71cb7222648 Vir : EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>