euportal twitter euportal facebook

Institucionalne prioritete za 2018

10.1.2018 – Kolegij komisarjev je na današnjem prvem letošnjem rednem zasedanju razpravljal o institucionalnih prioritetah za leto 2018. Delo v letošnjem letu bo osredotočeno na reformo ekonomske in monetarne unije, zaščito meja EU, posodobitev azilnega sistema EU, vrnitev k schengenski ureditvi, dokončanje enotnega digitalnega trga ter približevanje Zahodnega Balkana EU. Trenutno je v obravnavi 89 prednostnih zadev, med katerimi jih je 29 že zaključenih. Kolegij je danes razpravljal o tem, kako zagotoviti, da bodo tudi preostali predlogi dokončani pred majem 2019. Orientacijska razprava je vključevala tudi pregled glavnih novih predlogov, ki naj bi jih Komisija predstavila letos in ki bodo prispevali k uresničevanju načrta za enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Unijo. Komisija bo kot vodilo pri svojem delu upoštevala poštenost ter si prizadevala, da se bo Evropa zmožna odzivati hitro in odločno, da bo v celoti izkoriščeno primarno pravo EU ter da bo Evropa znala izkoriščati nove priložnosti ter se soočati z novimi izzivi. Da bi Komisija delovala uravnoteženo, je predsednik Jean-Claude Juncker novembra 2017 kot nadaljevanje bele knjige o prihodnosti Evrope in svojega govora o stanju v Uniji ustanovil projektno skupino za subsidiarnost in sorazmernost z vodilom „storiti manj, a učinkoviteje“. Skupina, ki jo bodo sestavljali evropski poslanci, predstavniki Odbora regij in nacionalni poslanci, bo pripravila priporočila o tem, kako najbolje uresničevati načeli subsidiarnosti in sorazmernosti, opredelila področja politik, na katerih bi bilo mogoče delo prenesti ali dokončno vrniti državam članicam, in predstavila načine, kako bolje vključiti regionalne in lokalne organe v oblikovanje in izvajanje politike EU. Podpredsednik Komisije Frans Timmermans je kolegij komisarjev danes seznanil s stanjem v zvezi s skupino. Več: tukaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>