euportal twitter euportal facebook

Izboljšanje sodelovanja med davčnimi in carinskimi organi

8.6.2018 – Evropska komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 predlaga ukrepe, s katerimi želi zagotoviti boljše in učinkovitejše sodelovanje med državami članicami na področju davkov in carine. Zaščita carinskega ozemlja Evropske unije in izvajanje skupnih pravil glede obdavčevanja zahtevata tesno sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi. Nova programa Carina in Fiscalis bosta pripomogla k uresničitvi tega cilja. Program Carina bo pripomogel k vzpostavitvi sodobne carinske unije, ki postavlja v ospredje interese podjetij in državljanov EU. Komisija predlaga, da se zanj zagotovi 950 milijonov evrov oz. 0,07 % prihodnjega proračuna EU. Program Fiscalis pa bo podprl sodelovanje med davčnimi upravami držav članic ter bolje prispeval k boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in izogibanju davkom. Zanj Komisija predlaga 270 milijonov evrov, kar je 0,02 % prihodnjega proračuna EU. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>