euportal twitter euportal facebook

Izhodne strategije z mobilnimi podatki in aplikacijami

8.4.2020 – Mobilne aplikacije in podatki iz mobilnih naprav lahko odigrajo pomembno vlogo pri postopni odpravi omejitev javnega življenja, ki so jih v odzivu na izbruh koronavirusa sprejele države EU. Evropska komisija je zato danes objavila priporočilo za države članice, v katerem jim predlaga oblikovanje

·         vseevropskega usklajenega pristopa k uporabi mobilnih aplikacij, s pomočjo katerih bi se lahko državljani učinkoviteje fizično distancirali, omogočale bi pa tudi opozarjanje ter preprečevanje in sledenje stikom;

·         skupnega pristopa k uporabi anonimiziranih in agregiranih podatkov iz mobilnih naprav za modeliranje in napovedovanje širjenja virusa

Države članice bodo skupaj s Komisijo v sodelovanju z Evropskim odborom za varstvo podatkov do 15. aprila 2020 pripravile nabor orodij, namenjen vseevropskemu pristopu za mobilne aplikacije. Komisija bo v pomoč državam članicam pripravila navodila, tudi o posledicah za varstvo podatkov in zasebnosti. Države članice morajo o sprejetih ukrepih poročati do 31. maja 2020 ter omogočiti dostop do ukrepov drugim državam članicam in Komisiji za medsebojni strokovni pregled. Komisija bo ocenila doseženi napredek in od junija 2020 do konca krize objavljala redna poročila s priporočili za ukrepe in/ali za postopno opuščanje ukrepov, ki ne bodo več potrebni. Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>