euportal twitter euportal facebook

Izjava z Malte, ki so jo pripravili člani Evropskega sveta, o zunanjih vidikih migracij: osrednjesredozemska pot

Zaključki Sveta na malti 3. februarja 2017 so, da je ključno zagotoviti učinkovit nadzor nad zunanjimi mejami in zajeziti nezakonite tokove v EU. Leta 2016 so se prihodi zmanjšala na tretjino ravni iz leta 2015. Vlade članic EU so odločene, da sprejmejo dodatne ukrepe za bistveno zmanjšanje migracijskih tokov vzdolž Sredozemske poti in prekiniti tihotapske poti. Libija je država iz katere prihaja največ migrantov, kot tudi s s strani severne in podsaharske Afrike.

Več :http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/01/03-malta-declaration/

Vir: Evropski svet Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>