euportal twitter euportal facebook

Javni opomin Poljski

3.7.2018 – Evropska komisija je danes Poljski poslala uradni opomin v zvezi z zakonom o vrhovnem sodišču in s tem začela postopek za ugotavljanje kršitev. Na dan 3. julija kar 27 od 72 sodnikom vrhovnega sodišča (tj. več kot vsakemu tretjemu sodniku) grozi prisilna upokojitev, saj novi poljski zakon o vrhovnem sodišču znižuje upokojitveno starost sodnikov vrhovnega sodišča s 70 na 65 let. Ta ukrep velja tudi za prvega predsednika vrhovnega sodišča, ki bi moral svoj 6-letni mandat zaradi tega novega zakona predčasno zaključiti. V skladu z navedenim zakonom imajo sodniki možnost izraziti željo, da jim predsednik Republike mandat podaljša za obdobje treh let z možnostjo enkratne obnovitve. Za takšno odločitev predsednika niso opredeljena nobena merila in v zvezi z njo ni možna sodna presoja. Komisija meni, da ti ukrepi ogrožajo načelo neodvisnosti sodstva, vključno z nezamenljivostjo sodnikov, in da Poljska s tem ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi člena 19(1) Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zakon o poljskem vrhovnem sodišču je že bil predmet razprave v okviru dialoga o pravni državi med Komisijo in poljskimi organi, vendar med tem procesom niso bili sprejeti zadovoljivi ukrepi. Ker v dialogu o pravni državi ni bilo napredka in se bo novi sistem upokojevanja sodnikov vrhovnega sodišča kmalu začel izvajati, se je Komisija odločila za takojšnji začetek postopka za ugotavljanje kršitev. Poljska vlada ima za odgovor na uradni opomin na voljo en mesec. Hkrati je Komisija pripravljena nadaljevati dialog o pravni državi s Poljsko, saj meni, da je to najprimernejši način za reševanje sistemske nevarnosti za načelo pravne države na Poljske. Več : tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>