euportal twitter euportal facebook

Javno posvetovanje o Evropskem podnebnem dogovoru

4.3.2020 – Evropska komisija je danes predstavila predlog evropskih podnebnih pravil in začela posvetovanje o evropskem podnebnem paktu. Z evropskimi podnebnimi pravili se politična zaveza EU, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost, spreminja v pravno zavezujoč cilj. Institucije EU in države članice so skupaj dolžne sprejeti potrebne ukrepe za izpolnitev cilja na ravni EU in nacionalni ravni. Hkrati so v njih podane usmeritve za vse politike EU, s čimer pravila javnim organom, podjetjem ter državljankam in državljanom zagotavljajo predvidljivost. Napredek se bo spremljal vsakih pet let v skladu s pregledom globalnega stanja v okviru Pariškega sporazuma. »Danes sprejemamo ukrepe, da bo EU do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina na svetu,« je dejala predsednica Komisije Ursula von der Leyen. Izvršni podpredsednik za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je dodal, da z evropskimi podnebnimi pravili EU mednarodnim partnerjem sporoča, da je treba skupaj okrepiti globalna prizadevanja za uresničitev skupnih ciljev Pariškega sporazuma.

Glavne usmeritve za dosego cilja za leto 2050:

  • Na podlagi celovite ocene učinkov bo Komisija posodobila podnebna pravila in predlagala nov cilj EU za leto 2030 v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.
  • Komisija bo do junija 2021 pregledala vse ustrezne instrumente politike in jih po potrebi dopolnila za zagotovitev dodatnega zmanjšanja emisij za leto 2030.
  • Predlagala bo določitev krivulje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vso EU za obdobje 2030–2050, za merjenje napredka in zagotovitev predvidljivosti za javne organe, podjetja ter državljane in državljanke.
  • Do septembra 2023 in nato vsakih pet let bo ocenila skladnost ukrepov EU in nacionalnih ukrepov s ciljem podnebne nevtralnosti in krivuljo za obdobje 2030–2050.
  • Državam članicam, katerih ukrepi niso skladni s ciljem podnebne nevtralnosti, bo lahko izdala priporočila, ki jih bodo države članice morale ustrezno upoštevati oziroma pojasniti, zakaj jih niso upoštevale. Komisija lahko tudi pregleda ustreznost krivulje in ukrepov na ravni Unije.
  • Države članice bodo morale razviti in izvajati tudi strategije prilagajanja, da bi okrepile odpornost in zmanjšale ranljivost zaradi učinkov podnebnih sprememb.

Da bi pri prehodu na podnebno nevtralno Evropsko unijo sodelovali vsi sektorji družbe in gospodarstva, je Komisija začela javno posvetovanje o novem evropskem podnebnem paktu. S to pobudo omogoča sooblikovanje nove podnebne ukrepe, izmenjavo informacij, izvajanje lokalnih dejavnosti in predstavitev rešitev, ki jih lahko uporabijo tudi drugi.

Javno posvetovanje bo trajalo 12 tednov. Prispevki bodo uporabljeni za oblikovanje podnebnega pakta, ki bo predstavljen pred zasedanjem konference Združenih narodov o podnebnih spremembah novembra 2020 v Glasgowu (COP26). Prizadevanja EU, da bi do leta 2050 postala prvi podnebno nevtralen blok na svetu, so v središču evropskega zelenega dogovora, ki ga je 11. decembra 2019 predstavila Komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Komisija je novembra 2018 prvič predstavila svojo vizijo za podnebno nevtralno EU do leta 2050 v skladu s ciljem Pariškega sporazuma, da se dvig globalne temperature omeji na precej pod 2 °C in da se nadaljujejo prizadevanja, da dvig temperature ne preseže 1,5 °C. Evropski parlament je 14. marca 2019 podprl cilj EU, da se dosežejo neto ničelne emisije toplogrednih plinov. Evropski svet je 12. decembra 2019 potrdil cilj podnebno nevtralne EU do leta 2050. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>