euportal twitter euportal facebook

Javno posvetovanje o vključevanju migrantov

22.7.2020 – Komisija danes začenja javno posvetovanje na ravni EU, da bi pridobila mnenja o novih ukrepih, ki bi se lahko sprejeli na ravni EU za spodbujanje integracije in socialnega vključevanja migrantov ter oseb z migrantskim ozadjem. Posvetovanje bo potekalo do 16. oktobra v vseh uradnih jezikih EU. Objavila je tudi razpis za ustanovitev strokovne skupine, ki jo bodo sestavljali svetovalci z migrantskim ozadjem in ki bo sodelovala pri razvoju in izvajanju politik na področju migracij, azila in integracije. Vključevanje migrantov, prosilcev za azil in beguncev je bistveno za učinkovitejše politike, ki so bolje prilagojene potrebam na terenu. Na razpis se je mogoče prijaviti do 21. septembra. Rezultati posvetovanja in dela strokovne skupine bodo prispevali k pripravi akcijskega načrta za integracijo in vključevanje, ki je bil napovedan v delovnem programu Komisije. Integracija in socialno vključevanje oseb z migrantskim ozadjem sta bistvena za kulturno izmenjavo in povezanost skupnosti. Pomagata odpravljati vrzeli v znanju in spretnostih in pomanjkanje delovne sile ter na splošno povečujeta gospodarsko uspešnost. Pristojnost za politike integracije imajo predvsem države članice, vendar je EU vzpostavila veliko ukrepov za spodbujanje integracije, kot so namensko financiranje in instrumenti za socialno in ekonomsko kohezijo med državami članicami. Komisija je leta 2016 objavila akcijski načrt za vključevanje državljanov tretjih držav, ki je vseboval 50 ukrepov za spodbujanje integracije. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>