euportal twitter euportal facebook

Kolektivne pogodbe ali ne?

15.10.2018 – Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound je objavila poročilo o plačah, dogovorjenih po kolektivnih pogodbah. Agencija ugotavlja, da so se plače po kolektivnih pogodbah, ki so rezultat pogajanj med sindikati in združenji delodajalcev, očitno znašle na razpotju. Čedalje večji plačni odmik med kolektivno dogovorjenimi plačami in dejanskimi kompenzacijami ob upoštevanju mešanega kritja lahko pomeni, da plače, dogovorjene s pogajanji, manj vplivajo na končno plačilo. To, kar je bil v preteklosti pomemben instrument za razvoj plač, lahko na dolgi rok postane tveganje. Podatkov o plačah po kolektivnih pogodbah je malo: samo polovica držav članic EU redno zbira statistike, te pa med državami niso usklajene. V štirinajstih državah EU z razpoložljivimi podatki je od začetka tega stoletja opaziti pozitiven plačni odmik, kar kaže na to, da so dejanske plače rasle bolj kot plače po kolektivnih pogodbah. Samo v Franciji in Nemčiji je bil v tem celotnem obdobju – v Italiji in na Portugalskem pa od krize – zabeležen negativen plačni odmik, kar pomeni, da je bila rast plač po kolektivnih pogodbah hitrejša od rasti dejanskih plač. Leta 2017 se je rast plač po kolektivnih pogodbah sicer pospešila, vendar zaradi inflacije ni pomenila dejanske rasti. V šestih od štirinajstih držav so se plače po kolektivnih pogodbah realno celo zmanjšale, najbolj v Belgiji in na Finskem. Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>