euportal twitter euportal facebook

Komisija o podaljšanju dovoljenja Glifosfatu

8.11.2017-Kolegij komisarjev je danes razpravljal o naslednjih korakih v postopku podaljšanja dovoljenja za uporabo glifosata. Komisija si prizadeva za sprejetje odločitve, ki bi imela kar se da široko podporo držav članic ter bi hkrati zagotavljala visoko raven zaščite zdravja ljudi in okolja v skladu z zakonodajo EU. Po izmenjavi mnenj s predstavniki držav članic 25. oktobra je Komisija državam članicam poslala predlog za podaljšanje dovoljenja za uporabo glifosata za pet let. Obdobje petih let upošteva tudi nezavezujočo resolucijo, ki jo je nedavno sprejel Evropski parlament. O predlogu naj bi 9. novembra glasoval Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo, ki ga sestavljajo predstavniki vseh držav članic, predseduje pa mu Komisija. Predpisi EU določajo zahteve, postopke in okvire v zvezi z dovoljenji za aktivne snovi, kot je glifosat, in odobritvijo fitofarmacevtskih sredstev. Komisija mora v skladu z evropsko zakonodajo odgovoriti na zahtevke za odobritev ali podaljšanje dovoljenja za aktivne snovi. Države članice pa so pristojne za odobritev fitofarmacevtskih sredstev in pogojev za njihovo uporabo na svojem ozemlju. Prav tako morajo opraviti ocene tveganja za vsak posamezen proizvod ter pri tem upoštevati podnebne in kmetijske pogoje na svojem ozemlju. Komisija stalno poziva k popolnemu izvajanju direktive o trajnostni uporabi pesticidov, uvedbi pesticidov z nizkim tveganjem in biopesticidov ter prepovedi nekaterih dodatkov, ki se uporabljajo v proizvodih na osnovi glifosata. Več: tukaj

Vir: EK Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>