euportal twitter euportal facebook

Komisija objavila študijo o razlikah v sestavi živilskih izdelkov v EU

24.6.2019 – Evropska komisija je danes objavila oceno razlik v sestavi živilskih proizvodov v EU. V študiji, ki jo je izvedlo Skupno raziskovalno središče, ugotavlja, da se 9 % primerljivih proizvodov razlikuje po sestavi kljub enaki sprednji strani embalaži. Nadaljnjih 22 % proizvodov, pri katerih je bila ugotovljena različna sestava, pa je imelo podobno sprednjo stran embalaže. Raziskava ni pokazala posebnega geografskega vzorca glede uporabe enake ali podobne embalaže za proizvode z različno sestavo, tudi glede na vzhodne in zahodne države ne. Nacionalni organi bodo na podlagi nove metodologije zdaj lahko izvedli analizo posameznih proizvodov, da bi ugotovili zavajajoče prakse, ki so po potrošniškem pravu EU prepovedane. Komisija je danes objavila nov razpis v skupni vrednosti 1,26 milijona evrov za okrepitev zmogljivosti potrošniških organizacij za testiranje proizvodov ter ugotavljanje zavajajočih praks. Rok za prijave je 6. november 2019. Komisija je od leta 2017, ko je predsednik Jean-Claude Juncker napovedal ukrepanje v zvezi z dvojno kakovostjo živil, sprejela številne pobude za izboljšanje razmer. V danes objavljeni študiji je analizirala skoraj 1.400 živilskih proizvodov v 19 državah EU. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>