euportal twitter euportal facebook

Komisija potrdila subvencioniranje plač na Danskem

12.10.2020 – Evropska komisija je odobrila danski program za podporo podjetjem, za katere velja prepoved delovanja, ki se izvaja za omejevanje širjenja koronavirusa. Shema je bila odobrena v okviru začasnega okvira državne pomoči. Shema bo odprta za podjetja iz vseh sektorjev, razen finančnih institucij. Javna podpora bo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev. Cilj sheme je olajšati stroške plač upravičencev in jim tako pomagati, da lahko njihovi zaposleni ostanejo zaposleni in prejemajo plače, medtem ko veljajo prepovedi obratovanja. Komisija je ugotovila, da je danski sistem v skladu s pogoji iz začasnega okvira. Podpora je omejena zlasti na podjetja, za katere velja vladna prepoved poslovanja zaradi izbruha koronavirusa in zaradi tega nimajo prihodkov in posledično nimajo možnosti za plačilo svojim delavcem. Komisija je zaključila, da je sistem potreben, ustrezen in sorazmeren za odpravo resnih motenj v gospodarstvu države članice v skladu s členom 107 (3) (b) PDEU in pogoji iz začasnega okvira. Na tej podlagi je Komisija odobrila ukrep v skladu s pravili EU o državni pomoči. Več informacij o začasnem okviru in drugih ukrepih, ki jih je Komisija sprejela za odpravo gospodarskega vpliva pandemije koronavirusa, najdete tukaj. Nezaupna različica odločbe bo na voljo pod številko primera SA.58515 v registru državnih pomoči na spletnem mestu Komisije o konkurenci, ko bodo rešena kakršna koli vprašanja glede zaupnosti. Več: tukaj

Vir: EC Press

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>