euportal twitter euportal facebook

Komisija povečuje nacionalno podporo kmetom na do 25 000 evrov

22.2.2019 – Komisija je danes sprejela nova pravila o državni pomoči v kmetijskem sektorju, s čimer se je povečal najvišji znesek, ki ga nacionalni organi lahko uporabijo za podporo kmetom brez predhodne odobritve Komisije. Ta odločitev bo državam EU omogočila, da povečajo podporo kmetom brez izkrivljanja trga, hkrati pa zmanjšala upravno breme za nacionalne organe. Najvišji znesek pomoči, ki se lahko razdeli na kmetijo v treh letih, se bo s 15 000 evrov povečal na 20 000 evrov. Da bi se izognili morebitnemu izkrivljanju konkurence, je za vsako državo EU določen najvišji nacionalni znesek, ki ga ne sme preseči. Vsaka nacionalna zgornja meja bo določena na 1,25 % letne kmetijske proizvodnje države v istem triletnem obdobju (v primerjavi z 1 % iz veljavnih pravil), kar pomeni povečanje nacionalne zgornje meje za 25 %.  Če država za posamezen kmetijski sektor ne porabi več kot 50 % svoje skupne nacionalne pomoči, lahko pomoč de minimis za posamezno kmetijo nadalje poveča na 25 000 evrov, najvišji nacionalni znesek pa na 1,5 % letne proizvodnje. To pomeni, da se je zgornja meja na kmeta povečala za 66 %, nacionalna zgornja meja pa za 50 %. Od držav, ki se odločijo za to najvišjo zgornjo mejo, nova pravila zahtevajo vzpostavitev obveznih centralnih registrov na nacionalni ravni. To bo omogočilo spremljanje dodeljenih pomoči, da se poenostavi in izboljša izvajanje in spremljanje pomoči de minimis. Več držav članic že vodi take registre, ki jim bodo omogočili takojšnjo uporabo višjih zgornjih mej. Višje zgornje meje bodo začele veljati 14. marca in se bodo lahko retroaktivno uporabljale za pomoči, ki izpolnjujejo vse pogoje. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>