euportal twitter euportal facebook

Komisija proti Sloveniji začela postopek zaradi prenosa proračunskih pravil

13.7. 2017-Evropska komisija je proti Sloveniji začela postopek pred Sodiščem EU, ker država ni sporočila ukrepov za prenos določil direktive o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. Direktiva Sveta 2011/85/EU) določa, da bi morale države članice prenesti določbe Direktive v nacionalne pravne sisteme do 31. decembra 2013 ter bi morale Komisiji sporočiti besedilo teh nacionalnih zakonov. Komisija je že januarja 2014 na Slovenijo naslovila uradni opomin, oktobra 2014 pa še obrazloženo mnenje ter jo pozvala, naj sporoči ukrepe za prenos. Vendar Slovenija še vedno ni izpolnila zahtev Komisije in je doslej predložila le delno obvestilo o takšnih ukrepih, zato se je Komisija danes odločila, da proti Sloveniji začne postopek pred Sodiščem EU. Direktiva je eden izmed šestih zakonodajnih ukrepov, znanih kot šesterček, ki so bili sprejeti leta 2011 za krepitev ekonomskega upravljanja v EU. Njen cilj je zagotoviti, da države članice izvajajo trdno proračunsko politiko in okrepijo svojo fiskalno politiko. V ta namen se v Direktivi od držav članic zahteva, da sprejmejo sklop ukrepov, kot so pravočasna objava zanesljivih in podrobnih javnofinančnih podatkov, uvedba nacionalnih numeričnih fiskalnih pravil, krepitev srednjeročnega proračunskega načrtovanja in izboljšanje zanesljivosti in preglednosti makroekonomskih ter proračunskih napovedi.Več :tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>