euportal twitter euportal facebook

Evropska komisija sprejela sveženj ukrepov za primer izstopa brez dogovora za Erasmus+, sistemov socialne varnosti in proračun

30.1.2019 – Evropska komisija je sprejela zadnji sveženj ukrepov za primer izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora za študente Erasmus+, pravila koordinacije sistemov socialne varnosti in proračun EU. Danes sprejeti ukrepi naj bi zagotovili, da lahko mladi iz EU in Združenega kraljestva, ki so 30. marca 2019 udeleženci programa Erasmus+, dokončajo svoje bivanje brez prekinitve. Trenutno je v Združenem kraljestvu 14.000 mladih iz EU-27, v EU-27 pa 7.000 študentov iz Združenega kraljestva. Poleg tega bodo organi držav članic EU pri izračunu prejemkov socialne varnosti, kot so pokojnine, še naprej upoštevali zavarovalne dobe, obdobja (samo)zaposlitve ali prebivanja v Združenem kraljestvu pred izstopom. Predlog ne podvaja prednosti iz sporazuma o izstopu, ne zajema pravic, pridobljenih po 29. marcu 2019, niti ne pokriva načela izplačevanja socialnih dajatev v tujino, nadaljnjega zagotavljanja storitev v primeru bolezni in pravil o zakonodaji, ki se uporablja. Upravičenci do sredstev EU iz Združenega kraljestva bodo še naprej prejemali plačila v okviru svojih obstoječih pogodb, pod pogojem, da Združeno kraljestvo še naprej spoštuje svoje finančne obveznosti v okviru proračuna EU. Ukrep je zlasti pomemben za področja, kot so raziskave, inovacije ali kmetijstvo. To vprašanje je ločeno od finančne poravnave med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Komisija bo tesno sodelovala z Evropskim parlamentom in Svetom EU, da bi predlagani zakonodajni akti začeli veljati do 30. marca 2019. V okviru priprav na izstop “brez dogovora” je do zdaj pripravila 18 zakonodajnih predlogov, prav tako pa je začela obiskovati 27 držav članic EU, da bi preverila njihovo pripravljenost za nepredvidljive razmere.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>