euportal twitter euportal facebook

Komisija vzpostavlja strožja pravila za posedovanje orožja

Evropska komisija je sprejela sveženj ukrepov, s katerim nameravajo otežiti pridobitev strelnega orožja v Evropski uniji. Sprejeti predlogi so sicer bili predvideni v evropski varnostni strategiji, sprejeti aprila 2015, vendar je bila njihova implementacija občutno pospešena v luči nedavnih dogodkov.

Sveženj ukrepov o strelnem orožju, ki ga je sprejela Komisija, vključuje naslednje elemente:

Revizijo direktive o strelnem orožju, za poostren nadzor nad nabavo in posedovanjem strelnega orožja. Komisija je danes predstavila predloge za spremembo Direktive o strelnem EU, ki določa pravila s katerimi lahko fizične osebe nabavijo in posedujejo orožje, kot tudi prenos strelnega orožja v drugo državo EU. Spremembe vzpostavljajo strožja pravila za prepoved posedovanja določenega polavtomatskega strelnega orožja fizičnim osebam, tudi če je orožje trajno onesposobljeno. Vzpostavili se bodo tudi strožji predpisi o spletni nabavi orožja, da bi se izognili nabavo strelnega orožja, ključnih sestavnih delov ali streliva preko interneta;

Nova pravila bodo vzpostavila tudi skupna pravila EU o označevanju strelnega orožja za izboljšanje sledljivosti orožja, skupna merila v zvezi z alarmnimi orožja (signalne rakete in startne pištole), da se prepreči njihovo preoblikovanje v delujoče strelno orožje, strožje pogoje za kroženje onesposobljenega strelnega orožja, ter strožje pogoje za zbiratelje, da se omeji tveganje za prodajo kriminalcem. Komisija pa namerava tudi izboljšati izmenjavo informacij med državami članicami, na primer o morebitni zavrnitvi dovoljenja do strelnega orožje s strani državnega organa druge države in vzpostaviti obvezno medsebojno povezovanje nacionalnih registrov orožja.

Poleg sprejetja teh strožjih pravil in standardov, je Komisija tudi napovedala, da razvija akcijski načrt proti nezakoniti trgovini z orožjem in eksplozivi.

Predlagane spremembe, ki jih je Komisija danes vložila mora sedaj odobriti Evropski parlament in Svet EU.

Komisija sicer priznava, da je trgovina z orožjem predvsem v pristojnosti držav članic, vendar je, glede na jasne čezmejne razsežnosti tega problema, nujna tesnejša koordinacija med policijo in obveščevalnimi službama ter obsežnejši pregledi na carinah.

Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>