euportal twitter euportal facebook

Letno poročilo o izvajanju trgovinskih sporazumov EU v letu 2019

12.11.2020 – Evropska komisija je danes objavila četrto letno poročilo o izvajanju trgovinskih sporazumov EU v letu 2019, ki potrjuje koristi rastoče svetovne trgovinske mreže EU. Kljub napetostim na svetovnem trgovinskem področju tako trgovinski sporazumi EU še naprej olajšujejo pravično in trajnostno trgovino ter utrjujejo okvir mednarodnih pravil. Leta 2019 se je blagovna menjava med EU in 65 preferencialnimi partnerji, zajetimi v tem poročilu, povečala za 3,4 % v primerjavi z rastjo blagovne menjave s preostalim svetom v višini 2,5 %. Trgovino so še zlasti spodbudili trgovinski sporazumi EU s Kanado in Japonsko, in sicer za skoraj 25 % oziroma 6 %. EU je sprejela veliko ukrepov za zagotovitev, da bodo lahko vsa podjetja EU – velika in mala – resnično izkoristila trgovinske sporazume. Pri tem jim je v pomoč tudi nedavno zagnani spletni portal Access2Markets. EU prek trgovinskih sporazumov tudi spodbuja mednarodne standarde, kot so standardi o pravicah delavcev in okolju. More: tukaj

Vir: EC press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>