euportal twitter euportal facebook

Letno poročilo o trgovinski zaščiti

31.7.2018 – Evropska komisija je danes objavila letno poročilo o ukrepih trgovinske zaščite. V njem pojasnjuje, kako je leta 2017 uporabila svoje protidampinške in protisubvencijske ukrepe za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev za evropska podjetja v skladu z zahtevami Svetovne trgovinske organizacije. Število novih preiskav je ostalo visoko, na podobni ravni kot leta 2016, število preiskav o tem, ali naj se obstoječi ukrepi podaljšajo za novo obdobje, pa se je v primerjavi z letom poprej povečalo za 75 %. Težave evropske industrije zaradi dampinškega uvoza so se zaradi industrijskih presežkov še povečale, svoje je dodala še vsesplošna uporaba subvencij v nekaterih državah, zato so proizvajalci še vedno pozivali Komisijo, naj razmere omili z uporabo instrumentov trgovinske zaščite EU. Do konca leta 2017 je Komisija opravila 46 preiskav. Evropska unija ščiti svoja podjetja pred tujo nepošteno trgovinsko prakso, vendar ostaja odprti trg. Protidampinški in protisubvencijski ukrepi skupaj ne zadevajo več kot 0,31 % skupnega uvoza v EU. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>