euportal twitter euportal facebook

Milijon evrov Kosovu

Nova banka na Kosovu, BPB, se je pridružila programu energetske učinkovitosti, ki ga financira Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD). V skladu s sporazumom, podpisanim v Prištini 25. julija 2016 med predsednikom EBRD  Suma Chakrabarti in Artonom Celino, ki je izvršni direktor BPB, bo banka prejela 1 mio EUR EBRD kredita za nadaljnje kreditiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP) in posameznih gospodinjstev za povečanje energetske učinkovitosti in naložb v obnovljive vire energije. BPB je ena od dveh bank na Kosovu, ki so v večinski lasti lokalnih investitorjev. EBRD, ki je imela 10-odstotni delež v banki od leta 2011, je že sodeloval z BPB.

Vodja operacij na Kosovu za EBRD, Elena Petrovska,pravi: “Kosovo je energetsko zelo intenziven, medtem ko je dostop do energije še vedno omejen. Obstaja velik potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti v državi. Lokalne banke potrebujejo dolgoročno financiranje. Zato smo zelo veseli, da se je BPB – ki ima strokovno znanje na področju kreditiranja malih in srednjih podjetij in gospodinjstev – pridružila v program, v skladu s katero je že na voljo za posojilojemalce “11 milijonov €. S tem podpisom je EBRD sodelovala v 50 projektih na Kosovu vložila 204 milijone €. Spodbujanje zelene energije za boj proti podnebnim spremembam, je eden od treh ključnih prednostnih nalog EBRD v okviru srednjeročne strategije banke, ki si prizadeva za novo energijo rasti v svojih državah poslovanja, spodbujanje regionalnega povezovanja in reševanje globalnih in regionalnih izzivov. Več : http://www.ebrd.com/news/2016/new-partner-bank-in-kosovo-bpb-joins-ebrd-green-energy-programme.html#3iz0HhM9UqTqsWRd.99

Vir: EBRD press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>