euportal twitter euportal facebook

Mreže evropskih univerz

26.6.2019 – Evropska komisija je objavila seznam visokošolskih ustanov iz vse Evrope, ki bodo del prvih sedemnajstih mrež “evropskih univerz”. Mrežam bo skupaj na voljo do 85 milijonov evrov. Med 114 izbranimi ustanovami je tudi Univerza v Ljubljani, ki bo del mreže “Eutopia”. Šest partnerskih univerz si bo v sklopu projekta prizadevalo za okrepitev raziskav in inovacij ter večjo mobilnost študentov in osebja. Mreže evropskih univerz bodo postale meduniverzitetni kampusi, med katerimi se bodo lahko študenti, doktorski kandidati, osebje in raziskovalci nemoteno premikali. Združile bodo svoje strokovno znanje, platforme in vire ter izvajale skupne kurikule ali module na različnih področjih. Ti kurikuli bodo zelo prilagodljivi in bodo študentom omogočali, da prilagodijo svoje izobraževanje ter izberejo, kaj, kje in kdaj bodo študirali. Tako bodo pridobili evropsko diplomo. Komisija je pobudo za ustanovitev evropskih univerz predlagala novembra 2017, še istega leta pa je predlog potrdil Evropski svet. Pobuda je del prizadevanj za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>