euportal twitter euportal facebook

Nacionalno poročilo Eurostata

15.2.2019 – Zadnje nacionalno poročilo standardne javnomnenjske raziskave Eurobarometer (EB90), izvedene jeseni 2018 kaže, da Slovenci menijo, da sta najpomembnejša izziva, s katerima se sooča naša država, zdravstveno in socialno varstvo (31 %) ter priseljevanje (24 %). Najpomembnejša izziva v EU pa sta po mnenju slovenskih anketirancev priseljevanje (58 %) in terorizem (20 %). Večina Slovencev je glede prihodnosti EU optimistična (63 %), dobra tretjina vprašanih (35 %) pa je pesimističnih. Za več kot polovico Slovencev (52 %) in podoben delež Evropejcev (53 %) EU v največji meri predstavlja svobodo potovanja, študija in dela kjerkoli v EU, na drugem oz. tretjem mestu so vprašani v povezavi z EU najpogosteje navedli skupno valuto evro in mir. Te tri odgovore so tako Slovenci kot vprašani v celotni EU najpogosteje navedli tudi kot največje dosežke EU. Večina Slovencev čuti občutek državljanske pripadnosti Evropski uniji (72 %), kar je zelo podobno povprečju na ravni EU28, kjer se je za državljane EU izreklo 71 % Evropejcev. V očeh večine vprašanih Slovencev ima Evropska unija nevtralen ugled (43 %), med opredeljenimi pa je več kot dvakrat večji delež tistih, za katere ima EU pozitiven ugled (38 %), kot tistih, za katere ima negativen ugled (18 %). Ko gre za zaupanje v institucije tako Slovenci kot Evropejci v povprečju mnogo bolj zaupajo evropskim kot nacionalnim institucijam (Institucijam EU zaupa 37 % Slovencev, Vladi RS pa 23 %). Eurobarometer je jeseni 2018 prvič ugotavljal, za katera področja bi si državljani EU želeli nameniti proračunska sredstva Unije. Vprašani so lahko podali največ štiri odgovore. V Sloveniji bi največ vprašanih (59 %) proračunski denar namenilo za zaposlovanje, socialne zadeve in javno zdravje. Drugo najpogosteje navedeno področje je kmetijstvo in razvoj podeželja (36 %), na tretjem in četrtem mestu pa sledita izobraževanje, usposabljanje, kultura in mediji (31 %) ter podnebne spremembe in varovanje okolja (30 %). Jesenska javnomnenjska raziskava Eurobarometer je bila izvedena novembra 2018 in je v Sloveniji zajela 1.017 oseb.Več: ST90-Report-RepSI-Final

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>