euportal twitter euportal facebook

Nadgradnja vizumskega sistema

16.5.2018 – Evropska komisija je danes predlagala nadgradnjo vizumskega informacijskega sistema (VIS), da bi izboljšala odzivanje na spreminjajoče se varnostne in migracijske izzive ter upravljanje zunanjih meja EU. S predlaganimi spremembami podatkovne zbirke informacij o osebah, ki oddajo vloge za schengenski vizum, bo mogoče temeljiteje preverjati zanesljivost prosilcev za vizum. Spremembe bodo tudi odpravile vrzeli na področju varnostnih informacij z boljšo izmenjavo informacij med državami članicami ter zagotovile polno interoperabilnost z drugimi podatkovnimi zbirkami na ravni EU. Komisija predlaga okrepljeno varnostno preverjanje po vseh podatkovnih zbirkah. Vse vloge za izdajo vizumov, evidentirane v VIS-u, bodo prek enotnega iskalnega portala samodejno preverjene v vseh drugih informacijskih sistemih EU za varnost in migracije. S tem bodo zaznani prosilci z več identitetami in osebe, ki pomenijo tveganje za varnost ali nezakonite migracije. Komisija nadalje predlaga boljšo izmenjavo podatkov in informacij z razširitvijo uporabe VIS-a na informacije o vizumih za dolgoročno prebivanje in dovoljenjih za prebivanje. Za učinkovitejše izvajanje postopkov vračanja Komisija predlaga vključitev kopij potnih listin prosilcev za vizum v podatkovno zbirko VIS-a. Novi predlog naj bi poleg tega okrepil zmogljivost za pregon in preprečevanje kaznivih dejanj, saj bo organom kazenskega pregona in Europolu omogočil bolj strukturiran dostop. Skupna vizumska politika EU olajšuje potovanje v EU za turistične in poslovne namene, kar prispeva h gospodarstvu in rasti v EU ter k povezavam in dialogu med kulturami. Od začetka veljavnosti vizumskega zakonika leta 2010 se je okolje, v katerem deluje vizumska politika, bistveno spremenilo. V zadnjih letih se EU sooča z novimi migracijskimi in varnostnimi izzivi. Komisija je za posodobitev skupne vizumske politike EU marca letos predlagala spremembe vizumskega zakonika, nadgrajuje pa tudi svoje varnostne informacijske sisteme in informacijske sisteme za upravljanje meja.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>