euportal twitter euportal facebook

Nagrade “RegiaStars”

10.10. 2017 – Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti v EU vsako leto izbere najboljše projekte, ki so pridobili sredstva iz kohezijskih skladov. “RegiaStars Awards” za leto 2017, za najbolj navdihujoče in inovativne regionalne projekte v Evropi, ki jih podpirajo skladi EU za kohezijsko politiko, je bilo izbranih  24 finalistov, ki prihaja iz regij in mest v 20 državah članicah in iz ene sosednjih držav. Države finalistke so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Latvija, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija in Združeno kraljestvo. Ljubljani in Mariboru pa bo Evropska komisija namenila finančno podporo za projekte na področju krožnega gospodarstva. Mesti sta med 16 dobitniki drugega razpisa projekta inovativni ukrepi v mestih, kateremu je namenjenih 50 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Komisija je izbrala najbolj inovativne projekte, ki so jih mesta predlagala v treh kategorijah v povezavi s prioritetami Agende EU za mesta, in sicer vključevanje migrantov, mobilnost v mestih in krožno gospodarstvo. Prejemniki podpore bodo imeli na voljo tri leta za dokončanje projektov.

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>