euportal twitter euportal facebook

Največ revnih v Bolgariji, najmanj na Češkem

Evropski statistični urad Eurostat pa ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti revščini ugotavlja, da se delež ljudi, ki jih ogroža revščina ali socialna izključenost, od leta 2012, ko je dosegel skoraj 25 %, stalno znižuje, lani pa je dosegel isto raven kot leta 2008. Leta 2015 je revščina ali socialna izključenost ogrožala več kot tretjino prebivalstva v treh državah EU, in sicer v Bolgariji (41,3 %), Romuniji (37,3 %) in Grčiji (35,7 %). Najnižji delež so zabeležili na Češkem (14,0 %), Švedskem (16,0 %) ter na Nizozemskem in Finskem (obakrat 16,8 %). V Sloveniji se je število revnih in socialno ogroženih v primerjavi z letom 2008 povečalo z 18,5% na 19,2% leta . Leta 2015 je bilo v Sloveniji ogroženih 380.000,  leta 2008 pa 360.000. Več: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7695750/3-17102016-BP-EN.pdf/30c2ca2d-f7eb-4849-b1e1-b329f48338dc

Vir : EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>