euportal twitter euportal facebook

Neposredne naložbe

6.1.2021 – Komisija je danes napovedala prvi krog neposrednih naložb lastniškega kapitala v višini približno 178 milijonov evrov. Prek novega sklada Evropskega sveta za inovacije bo 42 visoko inovativnih zagonskih ter malih in srednjih podjetij bo skupaj prejelo lastniško financiranje za razvoj in širitev prodornih inovacij na področju zdravja, krožnega gospodarstva, napredne proizvodnje in drugih področjih. Naložbe lastniškega kapitala, ki znašajo od 500.000 do 15 milijonov evrov na upravičenca, dopolnjujejo financiranje z nepovratnimi sredstvi, ki je bilo že zagotovljeno v okviru pilotnega projekta Pospeševalec Evropskega sveta za inovacije, da bi se podjetjem omogočila hitrejša širitev. Komisija je tokrat prvič neposredno vložila lastniški ali navidezni lastniški kapital v zagonska podjetja, in sicer naložbe lastniškega kapitala, kombinirane z nepovratnimi sredstvi, pri čemer se pričakuje, da bodo lastniški deleži znašali 10 % do 25 %. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>