euportal twitter euportal facebook

Nezaposlenost v euro območju 10% – EU28 8,5%

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata je stopnja brezposelnosti v območju evra septembra ostala enaka kot avgusta in je znašala 10,0 %, kar je najnižji zabeleženi odstotek od junija 2011. Tudi v celotni EU je stopnja brezposelnosti septembra ostala nespremenjena pri 8,5 %, kar je najnižje od februarja 2009. Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti znižala, septembra 2015 je namreč v območju evra znašala 10,6 %, v celotni EU pa 9,2 %. Po ocenah Eurostata je bilo septembra letos v EU 20,789 milijona registriranih brezposelnih oseb, od tega 16,181 milijona v območju evra. V primerjavi z avgustom 2016 je bilo v EU 150.000, v območju evra pa 101.000 manj brezposelnih oseb. V Sloveniji je registrirana stopnja brezposelnosti septembra znašala 7,7 %, kar je 0,1 % manj kot avgusta. Med članicami Unije so bile najnižje stopnje brezposelnosti junija 2013 zabeležene v Avstriji (4,6 %), Nemčiji (5,4 %) in Luksemburgu (5,7 %), najvišje pa v Grčiji (26,9 % aprila 2013) in Španiji (26,3 %). Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti znižala v 24, zvišala pa se je v Estoniji, Avstriji, na Danskem in v Italiji. Največja znižanja so zabeležili na Hrvaškem (s 16,4 % na 12,6 %), Cipru (s 14,3 % na 12,0 %) in v Španiji (z 21,4 & na 19,3 %). V Sloveniji se je na letni ravni brezposlenost znižala z 8,7 % na 7,7 %. Septembra 2016 je bilo v EU brezposelnih 4,1 milijona mladih (mlajših od 25 let), od tega 2,875 milijona v območju evra. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v EU 18,2-odstotna, v območju evra pa 20,3-odstotna. Več :http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7720354/3-03112016-AP-EN.pdf/bf3d493b-9596-4ac9-b5ff-4e078523622a

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>