euportal twitter euportal facebook

Nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo

11.3.2020 – Evropska komisija je danes sprejela novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki bo eden glavnih gradnikov evropskega zelenega dogovora, novega programa za trajnostno rast v Evropi. Načrt skuša z ukrepi za celotni življenjski cikel izdelkov doseči, da bi se z ustrezno zasnovo in proizvodnjo izdelkov uporabljeni viri čim dlje obdržali v gospodarstvu EU. S tem bi gospodarstvo omogočilo okolju prijazno prihodnost, bilo bi konkurenčnejše gospodarstvo, obenem pa bi zagotavljalo varstvo okolja in uvajalo nove pravice za potrošnike. Komisar za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je ob tem dejal, da za to, da do leta 2050 dosežemo podnebno nevtralnost, potrebujemo povsem krožno gospodarstvo. Danes je gospodarstvo še vedno večinoma linearno, saj se le 12 % sekundarnih materialov in virov ponovno uporabi v gospodarstvu. Da bodo trajnostni izdelki postali pravilo v EU, ukrepi med drugim določajo, da bo zasnova izdelkov, danih na trg, morala zagotavljati njihovo daljše trajanje, lažjo ponovno uporabo in recikliranje. Med drugim bo prepovedano uničenje neprodanega nepokvarljivega blaga. Ukrepi so namenjeni tudi krepitvi vloge potrošnikov, saj bodo ti imeli dostop do zanesljivih informacij o vprašanjih, kot sta popravljivost in trajnost izdelkov, da bi lažje sprejemali okoljsko trajnostne odločitve. Potrošniki bodo lahko uveljavljali tudi „pravico do popravila“. V ospredju bodo sektorji, ki uporabljajo največ virov in kjer so možnosti za krožnost velike, tako bodo ukrepi med drugim usmerjeni v daljšo življenjsko dobo elektronskih izdelkov, večjo trajnost baterij, zmanjšanje prekomerne embalaže, uporabo biološko razgradljive plastike, ponovno uporabo tekstila, trajnostne gradnje in uporabo izdelkov za večkratno uporabo v živilskih storitvah. Za zagotavljanje manj odpadkov se bodo ukrepi osredotočali na preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo preobrazbo v visokokakovostne sekundarne vire. Komisija bo preučila tudi možnost vzpostavitve vseevropskega, usklajenega modela za ločeno zbiranje odpadkov in njihovo označevanje. Evropski zeleni dogovor, ki ga je decembra 2019 predstavila Komisija, določa ambiciozen časovni načrt za podnebno nevtralno, krožno gospodarstvo, v katerem je gospodarska rast ločena od rabe virov. Krožno gospodarstvo zmanjšuje pritisk na naravne vire in je predpogoj za doseganje cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 in za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Krožno gospodarstvo bo imelo neto pozitivne učinke na rast BDP in ustvarjanje delovnih mest, saj lahko z izvajanjem ambicioznih ukrepov krožnega gospodarstva v Evropi povečamo BDP EU za dodatnih 0,5 % do leta 2030 in ustvarimo približno 700.000 novih delovnih mest. Prehod na krožno gospodarstvo že poteka, saj so vodilna podjetja, potrošniki in javni organi v Evropi že sprejeli ta model trajnostnosti. Komisija bo ob tesnem sodelovanju s podjetji in deležniki zagotovila, da bo prehod na krožno gospodarstvo prinesel priložnosti za vse in da nihče ne bo zapostavljen. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>