euportal twitter euportal facebook

Nova pravila o kratkoročnih vizumih

2.2.2020-Od 2. februarja so v veljavi nova pravila EU o vizumih za kratkoročno bivanje, ki bodo zakonitim potnikom olajšala pridobitev vizum za vstop v Evropo. Tako se bo spodbujalo turizem in poslovanje, hkrati pa se bo okrepila varnost in zmanjšalo tveganje nedovoljenih migracij. Tako bodo na primer potniki namesto sedanje tri mesece lahko vlogo predložili do šest mesecev pred načrtovanim potovanjem, rednim potnikom bo omogočena pridobitev vizumov za večkratni vstop za daljše obdobje. Vizumska taksa se bo prvič po letu 2006 v skladu z inflacijo zvišala s 60 EUR na 80 EUR, kar bo pripomoglo k ohranjanju zadostnih sredstev za obravnavo vlog ter odkrivanju morebitnih tveganj v zvezi z varnostjo in nezakonitimi migracijami. Razen tega lahko EU zdaj pravila o obravnavi vlog za izdajo vizuma (na primer v zvezi s časom obdelave, višino vizumske takse ali izdajo vizumov za večkratni vstop) prilagodi glede na to, ali država, ki ni članica EU, zadovoljivo sodeluje pri vračanju in ponovnem sprejemu svojih državljanov, ki nezakonito prebivajo v EU.Vizumska pravila EU urejajo vizume za kratkoročno bivanje za schengensko območje. Vizumska obveznost za potovanje v schengensko območje trenutno velja za 105 tretjih držav in subjektov. Na splošno velja, da vizum za kratkoročno bivanje, ki ga je izdala ena od schengenskih držav, imetniku daje pravico, da potuje po ozemlju 26 schengenskih držav največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>