euportal twitter euportal facebook

Nova pravila o premoženjskih razmerjih mednarodnih parov

29.1.2019- Od danes se v 18 državah članicah EU, tudi v Sloveniji, uporabljajo nova pravila o premoženjskih razmerjih mednarodnih parov v Evropi. Novi uredbi določata jasna pravila v primeru razveze zakonske zveze ali smrti ter preprečujeta vzporedne in morebitne navzkrižne postopke v različnih državah članicah, na primer glede premoženja ali bančnih računov. Nova pravila bodo razjasnila, katero nacionalno sodišče je pristojno, da parom pomaga pri upravljanju premoženja oziroma pri razdelitvi premoženja, kadar gre za razvezo, ločitev ali smrt. Prav bodo pojasnila, katero nacionalno pravo prevlada, če bi se lahko uporabljala pravila več držav. Poleg tega bodo pravila olajšala priznavanje in izvrševanje sodbe o premoženjskih zadevah iz ene države članice v drugi državi članici. Uredbi se bosta poleg Slovenije uporabljali še v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Hrvaški, na Cipru, na Češkem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, Luksemburgu, na Malti, Nizozemskem, Portugalskem, v Španiji in na Švedskem. Te države predstavljajo 70 % prebivalstva EU in večino mednarodnih parov, ki živijo v EU. Države so uredbi sprejele junija 2016 v okviru okrepljenega sodelovanja, kot ga določa evropsko pravo. Preostale države članice se lahko uredbama pridružijo, kadar koli želijo. Nesodelujoče države članice bodo še naprej uporabljale svoje nacionalno pravo in mednarodno zasebno pravo. Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>