euportal twitter euportal facebook

Novembrski sveženj kršitev: ključne odločitve

8.11.2018 - Evropska komisija v današnjem rednem mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij. Komisija je danes sprejela 40 uradnih opominov, 21 obrazloženih mnenj, 8 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije. Komisija poleg tega zaključuje 107 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila vprašanja, tako da postopka ni treba nadaljevati. Komisija je Irski, Romuniji in Sloveniji poslala obrazloženo mnenje, v katerem jih je pozvala k ustreznemu izvajanju direktive EU o pravicah žrtev (Direktiva 2012/29/EU). Ta direktiva zagotavlja žrtvam kaznivih dejanj jasne pravice do dostopa do informacij, sodelovanja v kazenskem postopku ter prejemanja podpore in zaščite, prilagojene njihovim potrebam. Direktiva prav tako zagotavlja opredelitev ranljivih žrtev, kot so otroci, žrtve posilstva ali invalidi, tako da lahko med kazenskimi postopki prejmejo dodatno zaščito. Pravila EU veljajo za vse žrtve kaznivih dejanj v EU, ne glede na njihovo državljanstvo. Direktiva o pravicah žrtev bi morala biti prenesena v nacionalno zakonodajo do 16. novembra 2015. Slovenija je priglasila samo delno izvajanje teh pravil. Če irski, romunski in slovenski organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadeve predloži Sodišču EU. Najpogostejša vprašanja: tukaj. Sklepe vseh kršitev: tukaj 

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>