euportal twitter euportal facebook

Novo orodje za upravljanje evropskih skladov za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada

18.12.2017-Kohezijska politika je ena od politik EU, ki je zato, ker se izvaja v regijah, državljanom najbližje. Za nacionalne, regionalne in lokalne organe, ki so odgovorni za izbiro in izvajanje projektov, je pomembno, da imajo zadostne zmogljivosti za upravljanje. Od danes jim bo v pomoč tudi novo orodje za razvoj spretnosti zaposlenih v upravah, ki upravljajo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>