euportal twitter euportal facebook

Obdavčenje digitalnega gospodarstva

21.9.2017- Evropska komisija je danes predstavila novo agendo EU za pošteno in rasti prijazno obdavčenje digitalnega gospodarstva. V sporočilu opisuje izzive, s katerimi se trenutno soočajo države članice pri reševanju tega perečega problema, ter navaja možne rešitve, ki bi jih bilo vredno preučiti. Cilj je vzpostaviti usklajen pristop EU k obdavčenju digitalnega gospodarstva, ki bo podpiral ključne prednostne naloge Komisije za dokončanje enotnega digitalnega trga ter zagotavljanje poštenega in učinkovitega obdavčenja vseh podjetij. Današnje sporočilo je pomemben korak k oblikovanju zakonodajnih pravil EU o obdavčenju dobičkov v digitalnem gospodarstvu. Novo zakonodajo bi lahko pričakovali že spomladi 2018. Današnje sporočilo bo prispevalo tudi k delu G20 in OECD na tem področju.

Trenutni davčni okvir več ne ustreza sodobnemu stanju. Veljavna davčna pravila so bila oblikovana za tradicionalno gospodarstvo in ne morejo zajeti dejavnosti, ki čedalje bolj temeljijo na neopredmetenih sredstvih in podatkih. Ocene kažejo, da efektivna davčna stopnja digitalnega gospodarstva v EU znaša polovico davčne stopnje tradicionalnih podjetij ali celo veliko manj. Enostranski ukrepi držav članic za odpravo teh težav pa lahko ustvarijo še dodatne ovire in pomanjkljivosti na notranjem trgu. Komisija si zato prizadeva za uveljavitev usklajenega pristopa k obdavčenju. Več : tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>