euportal twitter euportal facebook

Ocena stanja narave

19.10.2020 – Evropska komisija je danes objavila najnovejšo oceno stanja narave v Evropski uniji. Gre za celovit pregled nad stanjem najbolj ranljivih vrst in habitatov v Evropi, zavarovanih z naravovarstveno zakonodajo EU. Ocena, ki temelji na podrobnejšem tehničnem poročilu Evropske agencije za okolje (EEA), kaže, da je kljub obstoju zavarovanih vrst in habitatov, ki se uspešno branijo pred velikim pritiskom, stanje večine na ravni EU ocenjeno kot slabše ali slabo, pri čemer so pri nekaterih opaženi nenehni trendi slabšanja.

Slabšanje stanja zavarovanih habitatov in upad zavarovanih vrst povzročajo predvsem intenzivno kmetijstvo, urbanizacija, netrajnostne gozdarske dejavnosti in spremembe v sladkovodnih habitatih. Na habitate vplivajo tudi onesnaževanje zraka, vode in tal, podnebne spremembe, kot tudi prekomerno izkoriščanje živali z nezakonitim pridobivanjem ter nevzdržnim lovom in ribolovom. Neobravnavanje tega poslabšanja stanja bi povzročilo nadaljnje spodkopavanje naše biotske raznovrstnosti in ključnih storitev, ki jih zagotavlja, ter tako ogrozilo zdravje ljudi in blaginjo. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>