euportal twitter euportal facebook

Okrevanje gospodarstva – pravična obdavčitev multinacionalk

15.7.2020 – Evropska komisija je danes sprejela predloge novih ukrepov na področju davkov, s katerimi želi zagotoviti, da bo davčna politika EU podpirala gospodarsko okrevanje in dolgoročno rast v Evropi. Sveženj temelji na dveh stebrih: pravičnosti in enostavnosti. Pravična obdavčitev ostaja ena glavnih prednostnih nalog Evropske komisije, saj bo zaščitila javne prihodke in na kratki rok pomembno prispevala h gospodarskemu okrevanju, na dolgi rok pa k blaginji v EU. Predlagani ukrepi se osredotočajo tudi na poenostavitev davčnih pravil in postopkov za izboljšanje poslovnega okolja za podjetja v EU. To vključuje odpravo davčnih ovir in upravnih bremen za davkoplačevalce. Komisija si bo prizadevala tudi za nov pristop k obdavčitvi podjetij za 21. stoletje, ki bo obravnaval izzive digitalnega gospodarstva in zagotovil, da bodo vsa multinacionalna podjetja plačevala svoj pravični delež. V okviru zelenega dogovora bo Komisija pripravila predloge za zagotovitev, da bo obdavčitev podprla cilj EU, da do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>