euportal twitter euportal facebook

Podnebne spremembe,digitalizacija, demokracija in nov svetovni red

8.9.2021 – Komisija je sprejela drugo letno poročilo o strateškem predvidevanju z naslovom »Zmogljivost in svoboda ukrepanja EU». V tem sporočilu je predstavljen v prihodnost usmerjen in večdisciplinaren pogled na odprto strateško avtonomijo EU v svetovnem redu, ki je čedalje bolj večpolaren in pod vse večjimi pritiski. Komisija je opredelila štiri glavne svetovne trende, ki vplivajo na zmogljivost in svobodo ukrepanja EU. To so: podnebne spremembe in drugi okoljski izzivi; digitalna hiperpovezljivost in tehnološka preobrazba; pritiski na demokracijo in vrednote ter spremembe v svetovnem redu in demografiji. Določila je tudi deset ključnih področij ukrepanja, na katerih lahko EU izkoristi priložnosti za utrditev svojega vodilnega položaja v svetu in odprto strateško avtonomijo. Strateško predvidevanje se tako še naprej upošteva pri oblikovanju delovnih programov Komisije in določanju njenih prednostnih nalog. Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>